SexAFIN

Educació afectivosexual i reproductiva a les comunitats educatives

SexAFIN, educació afectivosexual i reproductiva a les comunitats educatives és un projecte de recerca-acció que té com a objectiu contribuir al desenvolupament d’una educació sexual i afectiva integral que contempla el dret a la salut, la prevenció de violències, la diversitat sexual, l’equitat de gènere, el plaer i el benestar amb la participació de la comunitat educativa dels centres d’infantil i primària i les entitats municipals.

En el que, a través de metodologies participatives, es generen espais de diàleg on els infants, les persones professionals de l’educació, les famílies i la comunitat poden parlar de les diverses dimensions de la sexualitat, acompanyats de les antropòlogues del Grup de Recerca i Centre AFIN i el personal voluntari de l’associació AIDIS.

Centres participants

Resultats

  • Sexualitat i infància es construeixen com a paraules antagòniques.

  • Adults i infants entenen per sexualitat és un coit vaginal, moltes vegades amb fins reproductius.

  • Aquesta manera d’entendre la sexualitat genera desigualtats de gènere i dissocia la sexualitat dels cossos infantils.

  • SexAFIN proposa mostrar un significat ampli de la sexualitat a través de les sensacions del propi cos en relació amb si mateix o amb altres persones.

Valoracions

"He après que no tenim que tenir la vergonya de dir coses"

- Valoració infant de 4t

“He après que la sexualitat no només és fer sexe”

- Valoració infant de 6è

"[Et dona] idees pràctiques de com parlar amb els fills/es del tema, els punts de vista des dels què ho podem parlar i desmitificar mites que ens limiten [als pares i mares] a l'hora de parlar amb els fills i filles"

- Valoració de famílies